หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
          ปฏิทินพฤษภาคม
  สถานศึกษา  
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
  - เขตเพชรบุรี  
  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  
  โรงเรียนเบจมเทพอุทิศ  
  โรงเรียนวัดจันทราวาส  
  โรงเรียนคงคาราม  
MENU   โรงเรียนอรุณประดิษฐ   เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
     
  -เขตประจวบคีรีขันธ์   เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
  โรงเรียนอรุณวิทยา  
  โรงเรียนทับสะแกวิทยา  
  โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล   โรงเรียนบางสะพานวิทยา  
  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย   เพลงมาร์ช นศท.
  โรงเรียนห้วยยางวิทยา  
  โรงเรียนธงชัยวิทยา  
     
    หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
    มลฑลทหารบกที่ 15    
    กองทัพไทย    
    กองทัพบก    
    กองทัพเรือ    
    ตำรวจ    
    หน่วยงานบัญชาการรักษาดินแดน    
             
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (นฝ.นศท.มทบ.๑๕)
ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๘๕๐๖ ต่อ ๕๐๒๖๓