หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
ปฏิทินพฤษภาคม
พฤ อา
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
MENU เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล
เพลงมาร์ช นศท.
 
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (นฝ.นศท.มทบ.๑๕)
ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๘๕๐๖ ต่อ ๕๐๒๖๓