หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินพฤษภาคม
   
พฤ อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
24
29
30
31
   
   
หากคุณไม่ใช่คนที่เต็มใจ และพร้อมที่จะจับอาวุธขึ้นมาเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วล่ะก็
ขอจง "หยุด" วิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำหน้าที่นั้นอยู่

MENU เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 15
การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

หน่วยฝึกนักศึกวิชาทหารมณฑลทหารที่ 15 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างโรงเรียนบางจานวิทยากับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 15

 

 

เพลงมาร์ช นศท.
 
   
  #นฝ.นศท.มทบ.15
  #หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
  #มณฑลทหารบกที่15
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (นฝ.นศท.มทบ.๑๕)
ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๘๕๐๖ ต่อ ๕๐๒๖๓