หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปฏิทินพฤษภาคม
   
พฤ อา
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   
   
         
         
         
MENU เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล
เพลงมาร์ช นศท.
         
 
   
   
   
   
   
   
   
   
             
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  #หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร #มณฑลกองทับบกที่15  
  #นฝ.นศท.มทบ.15  
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร (นฝ.นศท.มทบ.15)

มณฑลทหารบกที่ ๑๕ ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๓๑-๓๑๕-๔๗๖