หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
  การจัดหน่วย   ปฏิทินพฤษภาคม
   
พฤ อา
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
   
   
   
   
         
MENU           เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
         
          เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล          
          เพลงมาร์ช นศท.
         
         
         
           
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕
ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๓๑-๓๑๕-๔๗๖