หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
  ติอต่อเรา   ปฏิทินพฤษภาคม
 

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕

ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)   ตำบลคลองกระแชง 

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๘-๕๐๖ ต่อ ๕๐๒๖๓ 

แฟกซ์ ๐๓๒-๔๒๘-๕๐๖

 
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
   
   
   
   
   
MENU     เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
         
          เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล          
          เพลงมาร์ช นศท.
         
         
         
           
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕ (นฝ.นศท.มทบ.๑๕)
ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)
ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๓๒-๔๒๘๕๐๖ ต่อ ๕๐๒๖๓