หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ภารกิจขีดความสามารถ ทำเนียบกำลังพล ที่ตั้ง การจัดหน่วย แกลลอรี่
          ปฏิทินพฤษภาคม
ปฏิทินกิจกรรม
พฤ อา
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่/การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
       
       
         
         
MENU           เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
         
          เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9
         
         
         
โปรแกรมระบบงานเตรียมพล          
          เพลงมาร์ช นศท.
         
         
         
           
             

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

หน่วยฝึกนักศีกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๑๕

ค่ายรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

ตำบล คลองกระแชง  อำเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี  ๗๖๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๓๑-๓๑๕-๔๗๖